Minska er personalomsättning med träffsäker rekrytering

Att minska personalomsättningen eller employee turnover som det också kan kallas (personalomsättning engelska), är en utmaning för många företag. Företag med hög personalomsättning riskerar att ha stora kostnader och det påverkar företagets långsiktiga framgång. I denna bloggpost kommer vi att utforska några effektiva strategier för hur du kan minska personalomsättningen genom mer träffsäker rekrytering. Vi börjar med att bena ut – vad är personalomsättning?

Enkelt uttryckt är definitionen av personalomsättning ett mått på antalet personer som lämnar ditt företag under en viss tidsperiod. Orsaker till hög personalomsättning kan variera men givet är att ju högre personalomsättning, desto fler medarbetare behöver du rekrytera – och desto större blir rekryteringskostnaderna. För att ha en optimal personalomsättning kan du börja med att fundera på stegen nedan.  

 

1. Förstå ditt företags långsiktiga behov

Innan du inleder rekryteringsprocessen är det nödvändigt att noggrant analysera och förstå företagets framtida behov. Vid en medarbetares avgång kan det vara frestande att helt enkelt leta efter en klon av deras profil för att fylla tomrummet, men detta kanske inte återspeglar företagets verkliga långsiktiga krav. Det är avgörande att identifiera de specifika kompetenser och egenskaper som krävs för att framgångsrikt utföra arbetsuppgifterna. Genom att ha en tydlig förståelse av dina behov kan du rikta din sökning mot kandidater som passar perfekt. 

 

2. Attrahera aktiva och passiva kandidater

För en framgångsrik rekryteringsprocess är det nödvändigt att anpassa urvalsprocessen för både aktivt jobbsökande och passiva kandidater. Aktiva kandidater har ofta bråttom att hitta ett nytt jobb, de förväntar sig snabb återkoppling på deras ansökningar och tydlig information om rekryteringsprocessen. För passiva kandidater, som inte aktivt söker nya jobb, är det en annan strategi som krävs. Passiva kandidater behöver övertygas om fördelarna med att arbeta i din organisation genom storytelling och relationsskapande. Att hitta en bra rekryterings- och employer brand-strategi kan bidra till att minska personalomsättningen. Passiva kandidater är ofta mer benägna att fatta långsiktiga karriärbeslut vilket betyder att du med en strategi som lockar även dem kan gynna organisationens stabilitet.  

3. Personlighetstester för att minska personalomsättning

För att minska personalomsättningen är det viktigt att inte bara fokusera på kandidaternas CV och tekniska färdigheter utan också på deras kulturella passform med företaget. Kulturella konflikter kan vara en av de främsta orsakerna till att anställda lämnar sina jobb. I många fall går det att lära sig de kompetenser som krävs för att kunna utföra tjänsten och därför är det ofta viktigare att se till att kandidaterna delar företagets värderingar och trivs med företagskulturen snarare än att de besitter exakt alla egenskaper ni listat i er kravprofil.  Personlighetstester är ett värdefullt verktyg för att bedöma om kandidater harmonierar med företagets kultur och värderingar, vilket i sin tur minskar risken för kulturella konflikter och främjar långsiktig anställning. 

4. Erbjud utvecklingsmöjligheter och klara karriärvägar

För att behålla duktiga medarbetare är det viktigt att erbjuda möjligheter till utveckling och klara karriärvägar. Kandidater är mer benägna att stanna på ett företag om de ser möjligheter att växa och utvecklas inom organisationen. När ny medarbetare har anställts är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och följa upp deras prestation och trivsel. Detta kan hjälpa dig att identifiera eventuella problem i tid och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska personalomsättningen.  

 

5. Hur räknar man ut personalomsättning?  

Att beräkna personalomsättning i procent kan ge tydliga indikationer på förändringar som annars lätt missas. Formeln för att räkna ut personalomsättning är enkel och görs genom antal slutade / genomsnittligt antal anställda = personalomsättning slutade. 

Sammanfattningsvis är en träffsäker rekryteringsprocess avgörande för att minska personalomsättningen. Genom att noggrant definiera dina behov, använda rätt kanaler, bedöma kulturell passform och erbjuda utvecklingsmöjligheter kan du locka och behålla de bästa talangerna i ditt företag. Detta leder i sin tur till en mer stabil och produktiv arbetsstyrka vilket många gånger är nyckeln till långsiktig framgång. 

Optimera din rekrytering, minska personalomsättningen och skapa en stabil arbetsstyrka med Higher.

×

Fyll i uppgifter nedan