Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Integritetspolicy

 

 

 

För Higher är skyddet av personuppgifter viktigt, och därför är det självklart att vi vill skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 
Denna policy gäller i situationer där Higher behandlar personlig information som samlats in från higher.nu Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
 
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.
 
Kategorier av personuppgifter vi samlar in
Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt ger oss genom att fylla i olika typer av formulär.
 
Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av en intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.
 
Syfte med behandling av personuppgifterDen information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål: Din information hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att ge en personlig användarupplevelse. Vi strävar ständigt efter att förbättra utbudet av webbplatsen baserat på dina uppgifter och synpunkter.
 
Mottagare av personuppgifterna
Vi använder bara din personliga information när du visar intresse för våra tjänster. tillgång till dina personliga uppgifter. Uppgifterna används i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.
 
Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar å våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att driva och förbättra vår verksamhet.
 
Om dina personuppgifter kommer att avslöjas med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, så kommer du att informeras om detta när vi samlar in dina personuppgifter och erhåller ditt samtycke.
Hur länge behåller vi din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Som längst sparar vi dina personuppgifter i tjugofyra månader.
 
Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära en rapport om vilken personlig information vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätten att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.
 
Du har också rätten att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.
 
Länkar till tredje part
Vi kan publicera länkar från tredje part på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser.
 
Ändringar i denna integritetspolicy
Higher förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2020-03-27
 
Hur kontaktar ni oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter så hör du av dig till Next u Systems AB som är personuppgiftsansvarig på mailen dpo@nextu.se

Inspiration och insikter