Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Talent Aquisition

I en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har begreppet Talent Acquisition aldrig varit mer relevant. Talent Acquisition är mycket mer än bara rekrytering; det är en strategisk process som omfattar identifiering, attraktion, screening, och onboarding av kandidater med de färdigheter och den potential som krävs för att möta företagets nuvarande och framtida behov.

 

Talent Acquisition – en strategisk tillgång

Talent Acquisition är inte bara en process utan en strategisk tillgång för företag som vill säkerställa en kontinuerlig ström av kvalificerade kandidater. Detta inkluderar inte bara att hitta rätt kompetens utan också att engagera och behålla dessa talanger. Talent Acquisition omfattar sourcing, marknadsföring, employer branding, och rekrytering, vilket skapar en holistisk strategi för att attrahera talanger som kan bidra till företagets framgång på lång sikt. 

Talent Acquisition – en strategisk tillgång (1)

När är Talent Acquisition viktigast?

Talent Acquisition blir särskilt viktig i situationer där det råder brist på kandidater, vid hög personalomsättning, eller under stora expansionsfaser. I dessa scenarier är det avgörande att ha en robust strategi för att säkerställa en stadig tillgång till kvalificerade talanger. Att anamma en Talent Acquisition-strategi kan vara särskilt fördelaktigt i en värld som ständigt förändras genom digitalisering, där nya kompetenser ständigt efterfrågas. 

Fördelar med att övergå till Talent Acquisition

En strategiskt genomtänkt Talent Acquisition-process leder till att företag kan titta bortom den perfekta bakgrunden och erfarenheten och istället rekrytera baserat på potential. 

5 tips för er som vill digitalisera er rekrytering-2

Skillnaden mellan rekrytering och Talent Acquisition

Förståelsen av skillnaden mellan rekrytering och Talent Acquisition är avgörande för varje företag som strävar efter att bygga ett starkt team. Medan rekrytering fokuserar på att snabbt fylla specifika positioner, tar Talent Acquisition ett mer strategiskt och framåtblickande tillvägagångssätt. Denna metod siktar på att identifiera och locka talanger som inte bara passar för nuvarande utan även framtida behov, vilket kräver en djupare förståelse för organisationens långsiktiga mål och kultur. 

Skillnaden mellan rekrytering och Talent Acquisition

Talent Acquisition-strategier

För att lyckas med Talent Acquisition kan företag använda olika strategier som Make, Buy, eller Steal. Dessa strategier innefattar att utbilda mindre erfarna talanger.

Grey dott (2)

 

Make

Rekrytera erfarna kandidater från liknande roller...

Grey dott (2)

 

Buy

..eller locka bort nyckelpersoner från konkurrenter.

Grey dott (2)

 

Steal

Att välja rätt strategi beror på företagets specifika behov och långsiktiga mål. 

Praktisk tillämpning av Talent Acquisition

För att effektivt implementera en Talent Acquisition-strategi, bör företag identifiera kompetensbehov, stärka sitt employer brand, hitta och attrahera talanger, bygga upp en kandidatbank, och säkra urvalet genom kompetensbaserad rekrytering. Higher är ett digitalt rekryteringsverktyg som jobbar aktivt med att screena fram de bästa kandidaterna till ert bolag och bygga en kandidatbank av kvalificerade kandidater. Boka en demo så kan vi visa hur vi kan hjälpa just er med att jobba strategiskt med talent acquisition 

Moa tittar ner med dator (1)

Boka demo med oss så kan vi visa hur ni kan spara både tid och pengar med Higher.