Skip to content
Blogg header HUBSPOT (1117 x 450 px) (800 x 400 px) (5)
HigherAugust 2023

Effektiv rekrytering - så undviker HR att bli en flaskhals

 

Rekryteringsprocessen har gjort en imponerande resa från att butiksinnehavare satte upp en lapp i fönstret till att bli en hel vetenskap. Och inte undra på det: kompetensförsörjningen är en affärskritisk fråga för varje verksamhet. Men har något viktigt gått förlorat längs vägen? Det här inlägget kan bli tuff läsning för dig som HR-expert. Men visst önskar du dig också ett bättre samarbete mellan HR och rekryterande chefer? Ni strävar ju trots allt mot samma mål: att sätta rätt person på rätt plats för att driva verksamheten framåt.

 

Är er nuvarande rekryteringsprocess verkligen effektiv?

Du som jobbar med rekrytering inom HR: känns det här scenariot igen? Företaget där du är anställd ska rekrytera en ny medarbetare. Ni får in över hundra ansökningar. Du går igenom varje CV och personligt brev för att sålla fram de mest kvalificerade kandidaterna, som du förmedlar vidare till den rekryterande chefen. Men efter första intervjurundan är chefen inte nöjd, utan vill ha fler förslag. Du får gå igenom den gigantiska högen av ansökningar en gång till. Rekryteringen drar ut på tiden. Flera intressanta kandidater droppar av eftersom de har fått andra erbjudanden. Frustrationen växer hos både dig och den rekryterande chefen. 

Vad står i vägen för en effektiv rekrytering?

Ingen är egentligen nöjd med den nuvarande rekryteringsprocessen (allra minst kandidaterna). Ändå verkar den omöjlig att förändra. Beror det på prestige och rädsla för kontrollförlust från HR:s sida? Eller på tradition och gammal vana? Vi vet alla att förändring gör ont. Så innan vi går in på vad HR kan göra för att åstadkomma en mer effektiv rekrytering, låt oss lista de positiva resultat som väntar för den som vågar ta steget:

  • Minskad time-to-hire
  • Mer träffsäkra rekryteringar (vilket i sin tur ger lägre personalomsättning)
  • Bättre kandidatupplevelse (och därmed starkare employer branding)
  • Mer tid och resurser för det strategiska HR-arbetet 

Nu när vi har målet i sikte kan vi titta närmare på vägen dit. Här följer tre områden som HR bör förändra för största möjliga effekt:

1. Smartare rekryteringsmetoder

Hur ser det ut i din organisation just nu? Är det one-size-fits-all som gäller, alltså samma process med CV, personligt brev, tester och intervjuer – oavsett vilken typ av roll som ska tillsättas? Eller använder ni olika externa bemannings- och rekryteringsföretag, vart och ett nischat mot en specifik yrkesgrupp? I båda fallen finns garanterat både tid och pengar att spara genom att se över och slimma processerna för en mer effektiv rekrytering.

Med dokumentfria och mobilbaserade alternativ slipper intresserade kandidater skriva och skicka in CV och personligt brev – och du slipper läsa igenom dem! Kandidaterna kan istället klicka sig igenom ett antal skräddarsydda frågor direkt i mobilen. De med bäst resultat (utifrån vad som är viktigast för den aktuella rollen) går vidare till nästa steg i en process som är snabb, enkel och likvärdig för både arbetssökande och arbetsgivare.

 

2. Starkare mandat för den rekryterande chefen

Tar det emot för dig som utbildad HR-expert att lägga över ett större ansvar för rekryteringsprocessen på till exempel en butiks- eller lagerchef? Det är inte så konstigt. Under de senaste åren har HR gjort en fantastisk resa från att närmast ses som flum till att (med rätta!) ha nått ända in i styrelserummen. Att då behöva släppa på kontrollen i en kärnfråga som kompetensförsörjning kan upplevas som att ta ett kliv bakåt. 

Självklart ska HR fortfarande äga rekryteringsfrågan. Den här punkten handlar om att förse rekryterande chefer med verktyg som är så intuitiva och användarvänliga att även personer helt utan förkunskaper inom rekrytering ska kunna använda dem. Samtidigt kan var och ens expertis tas till vara på ett klokare sätt. Den rekryterande chefen kan ge ovärderlig input på vilka urvalsfrågor som bäst fångar in de kompetenser och egenskaper som är viktigast i den aktuella tjänsten. HR:s roll blir mindre fokuserad på detaljer och mer inriktad på att kvalitetssäkra processerna, följa upp resultaten löpande och finnas där som expertstöd. Kort sagt: jobba mer övergripande och strategiskt med kompetensförsörjningen. För handen på hjärtat, att läsa hundratals likartade CV:n var väl knappast motivationen till att utbilda dig inom personalvetenskap från första början?

3. Automatisk återkoppling till kandidaterna vid varje steg 

Det spelar ingen roll hur kort eller långt en kandidat tog sig i processen: varenda en förtjänar snabb och relevant återkoppling på sin ansökan. I dessa digitala dagar finns verkligen inga ursäkter längre. Ändå är återkopplingen en uppgift som tyvärr ofta faller mellan stolarna (där HR sitter på den ena stolen och rekryterande chef på den andra). Så när du väljer vilket rekryteringsverktyg, ATS (application tracking system) och/eller bemanningsföretag din organisation ska jobba med framöver: säkerställ att möjlighet till automatisk återkoppling via email eller sms ingår. 

 

Hitta er rekryteringsprocess med hjälp av våra tips! Läs mer här.

Hur kommer rekrytering se ut framöver? Vad kan vi förvänta oss att se mer av i framtiden? Läs Rekryteringsguide: Framtidens rekrytering redan idag!

Hur kommer rekrytering se ut framöver? Läs Rekryteringsguide: Framtidens rekrytering redan idag!

 

knapp till guide

 

RELATERADE ARTIKLAR