Skip to content
Rekryteringsprocess-header-ny-1

Rekryteringsprocess

Oavsett om du jobbar med ett rekryteringsföretag eller sköter rekryteringen internt, måste man ha en genomtänkt rekryteringsprocess. Men var ska man börja, hur ska man gå till väga? Om man börjar med att ställa sig frågan vad är rekrytering? – jo, det handlar om processen att attrahera och anställa personal och/eller kompetens.

 

Rekryteringsprocess med Higher

Om du använder Higher när du ska rekrytera så har du en bra början på en process. Nedan kommer vi lista de fem viktigaste delarna när du ska rekrytera personal och Higher supportar dig genom hela processen. Vi har ett team som kan hjälpa dig ställa en kravprofil och ta fram en bra jobbannons. Verktyget i sig underlättar de sista stegen när det kommer till ansökningar, intervjuer och referenstagning.
Rekryteringsprocess

Rekrytera personal – fem steg att använda

I en rekryteringsprocess bör vissa delar ingå och där kan man se att fem beståndsdelar brukar vara de viktigaste: Kravprofil, Jobbannons, Ansökningsprocess, Intervju, Referenstagning.  Dessa fem steg ska underlätta samt hjälpa företag att hitta rätt kandidater till de tjänster som behöver tillsättas. Vad som ingår i varje moment kan variera och hur omfattande det olika momenten är i jämförelse med varandra kan också variera. Om du använder kompetensbaserad rekrytering så kräver det en viss typ av förberedelser, vissa specifika jobb kanske kräver en bakgrundskontroll som blir ett obligatoriskt steg vid en referenstagning i en rekryteringsprocess, osv. Typen av tjänst som ska tillsättas kan också påverka hur själva processen kan se ut. Därför bör dessa steg ses som en grund att utgå ifrån när man skapar en rekryteringsprocess.
Hands_on_computer (1)
step1
Kravprofil
button_les-mer

 

step2
Jobbannons
button_les-mer

 

step3
Ansökningsprocess
button_les-mer

 

step4
Intervju
button_les-mer

 

Untitled design (1)
step5
Referenstagning
button_les-mer

 

Ta del av vårt webinar om Best Practise inom rekrytering och hur du ska tänka generellt runt rekrytering.

Rekrytering kräver en process

Vid ett rekryteringsbehov behöver man se till att det finns en process att följa. Att rekrytera kan vara en omständig och omfattande process. Därför är det viktigt att rekryteringsprocessen finns på plats för att kunna rekrytera rätt kompetens och att alla som är inblandade vet hur den går till. Det underlättar mycket och sparar tid när det väl är dags att sätta igång med att rekrytera.
Untitled_1 (1)-1

Hitta din process

En anställningsprocess kan se väldigt annorlunda ut beroende på storleken på ett företag, om du jobbar med ett externt rekryteringsföretag, vilken typ av tjänst man ska anställa till samt vilka resurser man har att tillgå som ska genomföra en rekrytering. Att således försöka beskriva en rekryteringsprocess som kan passa alla kan vara svårt då den kan se mycket olika ut utifrån ovan nämnda förutsättningar. Till stor del finns det dock vissa delar som är bra att ha med i en rekrytering oavsett hur stor eller liten processen är när man ska rekrytera personal.

Untitled_1 (1) (1) (1)

Rekryteringsguide för framtiden 

Här kan du också läsa vår rekryteringsguide som tar upp moment och faktorer för att ligga i framkant när det kommer till rekrytering samt nya metoder som börjar bli till standard i en rekryteringsprocess. Samhället förändras hela tiden så rekryteringsprocessen måste hela tiden vara uppdaterad för att möta nya behov som uppstår.
 
CTA-Les-guiden-her

 

MicrosoftTeams-image (88)