Employer Branding

Vad är employer branding? Employer Branding betyder att man jobbar med att attrahera talang till sitt företag. Employer branding kan ses som en process och slutprodukten av den processen får definitionen employer brand. Att arbeta med en employer branding strategi innebär att marknadsföra arbetsplatsen som varumärke; vad erbjuder arbetsgivaren, vad kan kandidater förvänta sig av att jobba där samt vad kan man lära sig och uppnå på sin arbetsplats.

3 hörnstenar inom Employer Branding som Higher erbjuder

1

Karriärsida

2

Spontanansökan

3

Filmad platsannons

Vad är Employer Branding?

Det är svårt att lyckas attrahera nya medarbetare och samtidigt behålla befintliga om det inte finns en bra plan för hur man ska göra det. Oavsett om ett företag lagt energi på det eller inte finns uppfattningar om arbetsgivaren som varumärke. Genom att arbeta aktivt med employer branding kan företag styra och påverka dessa uppfattningar. Med en relevant och trovärdig employer branding strategi är det alltså lättare att konkurrera om kandidater och medarbetares uppmärksamhet. Först när ett företag sätter en strategi för skapandet av ett employer brand kan varumärkesidentiteten definieras. Genom att fundera över EVP, employer value proposition, och hur du kan förmedla det finns en bra grund att stå på. Alltså, vad erbjuder ni era medarbetare som är unikt för er jämfört med konkurrenter i samma bransch som är av stort värde för kandidater när de överväger sina karriärval och hur förmedlar ni det?

Employer Branding Strategi

Strategisk employer branding handlar kort och gott om processen att marknadsföra en arbetsgivare som den mest attraktiva inom sin bransch för att nå, attrahera, rekrytera och slutligen behålla kompetens. Ordet Employer Branding har fått momentum på senare tid då arbetsmarknaden hela tiden förändras. Det har blivit svårare att attrahera och behålla bra talang och en traditionell ansöknings- och rekryteringsprocess gör det allt svårare att konkurrera med mer digitala verktyg och processer. Ett företag som inte lyckas locka rätt kompetens behöver se över sitt employer brand och det är inte enbart stora företag med HR-avdelningar eller ett employer branding team som behöver ha en strategi för sitt varumärke. Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver ambassadörer i alla led eftersom det påverkar företaget i helhet.

87%

vill arbeta i företag med tydliga värderingar

28%

lägre personalomsättning

10%

lägre lönekostnader

Arbetsgivarvarumärke

Ett bra sätt att se på employer branding är att tänka på det som ett varumärke för arbetsgivaren och enkelt översatt betyder employer branding på svenska just arbetsgivarvarumärke. Det handlar om processen att marknadsföra arbetsgivaren som den mest attraktiva inom deras specifika målgrupp. För att lättare förstå kan man se på ett employer brand som ett varumärke där arbetsgivaren är produkten. En arbetsgivares employer branding campaign (sättet att marknadsföra sig) syftar till att påverka relationen med såväl nuvarande medarbetare till aktivt och passivt jobbsökande, kunder och andra som har intresse i organisationen.

Ett företags aktiviteter och employer branding teori bör också röra vårdandet av relationer gentemot tidigare medarbetare. Arbetet med ett arbetsgivarvarumärke ska vara långsiktigt och ha en tydlig målsättning. Rent konkret ska ett employer brand röra både ekonomiska, praktiska och psykologiska fördelar som medarbetare inom organisationen erhåller. Utöver det förväntas ett varumärke skapa tydliga förväntningar kring vad en medarbetare premieras med när hen väljer att arbeta för företaget.

×

Fyll i uppgifter nedan