Skip to content
Employer-Branding

Employer Branding

Vad är employer branding? Employer Branding betyder att man jobbar med att attrahera talang till sitt företag. Employer branding kan ses som en process och slutprodukten av den processen får definitionen employer brand. Att arbeta med en employer branding strategi innebär att marknadsföra arbetsplatsen som varumärke; vad erbjuder arbetsgivaren, vad kan kandidater förvänta sig av att jobba där samt vad kan man lära sig och uppnå på sin arbetsplats.

 

3 hörnstenar inom Employer Branding som Higher erbjuder

step1
Karriärsida
button_les-mer

 

step2
Spontanansökan
button_les-mer

 

step3
Filmad platsannons
button_les-mer

 

Kolla in vårt webinar om Employer Branding

Utforska betydelsen av Employer Branding i vårt webinar. Få insikter om hur ett starkt arbetsgivarvarumärke kan locka, behålla och utveckla talanger i dagens konkurrensutsatta marknad.
(eng) BLOGG Employer branding börjar med att attrahera rätt kandidater-1

Employer branding betyder att skapa och underhålla ett attraktivt och positivt varumärke som arbetsgivare

Det handlar om att utforma en arbetsplatskultur och image som lockar talangfulla kandidater, samtidigt som nuvarande anställda känner sig engagerade och stolta över sin arbetsgivare. Alltså - vad erbjuder ni era medarbetare som är unikt för er jämfört med konkurrenter i samma bransch som är av stort värde för kandidater när de överväger sina karriärval och hur förmedlar ni det?

Genom att bygga ett starkt employer brand kan företag inte bara attrahera de bästa talangerna, utan också behålla dem längre, vilket minskar rekryteringskostnader och ökar produktiviteten

Vad är Employer Branding?

Det är svårt att lyckas attrahera nya medarbetare och samtidigt behålla befintliga om det inte finns en bra plan för hur man ska göra det. Oavsett om ett företag lagt energi på det eller inte finns uppfattningar om arbetsgivaren som varumärke. Genom att arbeta aktivt med employer branding kan företag styra och påverka dessa uppfattningar. Med en relevant och trovärdig employer branding strategi är det alltså lättare att konkurrera om kandidater och medarbetares uppmärksamhet. Först när ett företag sätter en strategi för skapandet av ett employer brand kan varumärkesidentiteten definieras. Genom att fundera över EVP, employer value proposition, och hur du kan förmedla det finns en bra grund att stå på. 
Untitled_1.28.1-modified (1)

Boka Demo med oss så kan vi visa hur ni kan spara både tid och pengar med Higher.

87 % vill arbeta i företag med tydliga värderingar
10% lägre lönekostnader
28% lägre personalomsättning

Kandidater litar tre gånger mer på företagets anställda än företaget för att ge trovärdig information om hur det är att arbeta där.

ikon TIPS

Arbetsgivarvarumärke

Ett bra sätt att se på employer branding är att tänka på det som ett varumärke för arbetsgivaren och enkelt översatt betyder employer branding på svenska just arbetsgivarvarumärke. Det handlar om processen att marknadsföra arbetsgivaren som den mest attraktiva inom deras specifika målgrupp. För att lättare förstå kan man se på ett employer brand som ett varumärke där arbetsgivaren är produkten. En arbetsgivares employer branding campaign (sättet att marknadsföra sig) syftar till att påverka relationen med såväl nuvarande medarbetare till aktivt och passivt jobbsökande, kunder och andra som har intresse i organisationen.
bild m hand

Ett företags aktiviteter och employer branding teori bör också röra vårdandet av relationer gentemot tidigare medarbetare. Arbetet med ett arbetsgivarvarumärke ska vara långsiktigt och ha en tydlig målsättning. Rent konkret ska ett employer brand röra både ekonomiska, praktiska och psykologiska fördelar som medarbetare inom organisationen erhåller. Utöver det förväntas ett varumärke skapa tydliga förväntningar kring vad en medarbetare premieras med när hen väljer att arbeta för företaget.

Screenshot-2022-05-12-at-11.12.58 (1)-modified

Inspiration och insikter