Jobbintervju

En arbetsintervju innebär att man håller en intervju med en kandidat som sökt tjänsten och det hålls oftast online via video eller via ett fysiskt möte. Under en anställningsintervju kan företaget få chansen att ställa fler frågor direkt till kandidaten och den kan i sin tur ställa frågor tillbaka.

Frågor vid anställningsintervju 

Innan man börjar förbereda vilken typ av frågor man vill ställa kan det vara bra att se över vilken intervjuform man vill använda sig av. Är det individuella intervjuer eller gruppintervjuer? Det finns ett otaligt olika intervjumetoder därute så bestäm den metod som fungerar bäst för ert företag samt till just den här tjänsten.
När metoden är bestämd är det dags att börja kika på vilka frågor man vill ställa i en jobbintervju. Utgå från kravprofilen och vilket typ av information man vill få fram genom en jobbintervju är första steget. Baserad på metoden så kan man se vilken typ av frågor som ska användas. Det finns några olika typer av frågor som kan användas: Kompetens- och erfarenhetsfrågor, situationsfrågor och attityds/motivationsfrågor.

Kompetensfrågor

Här ställs frågor kring kandidatens kompetens, dvs. utbildningsnivå, branschvana, tidigare erfarenhet av liknande tjänst eller arbetsuppgifter som rollen innefattar. Här finns chans att gå djupare i den information som kandidaten angett tidigare i ansökningsprocessen.

Situationsfrågor

Frågor kring typiska situationer som kan uppstå i tjänsten, till exempel kring prioriteringsförmågan eller konfliktlösning och hur kandidaten har reagerat i liknande situationer tidigare.

Attityd/motivationsfrågor

Dessa frågor ger dig en uppfattning om i vilken utsträckning kandidaten är engagerad i jobbet personen söker samt vad de värdesätter hos en arbetsgivare och på en arbetsplats.

Här får du 5 bra tips hur du som rekryterare kan förbereda dig inför en jobbintervju.

Strukturerad intervju

När metod och typ av frågor är bestämda kan man skapa upp en strukturerad intervju som går att använda när man håller en intervju. Om flera personer rekryterar kandidater till en och samma tjänst är det viktigt att alla kandidater får samma förutsättningar om de ska kunna bedömas på likvärdiga premisser. Finns det en struktur genom metod och typ av frågor som alla som rekryterar kan följa minskar risken också att kandidaterna får olika förutsättningar på en jobbintervju.
Att vara påläst på kravprofilen innan en jobbintervju och att lyssna på svaren under en intervju är a och o för dig som ska rekrytera. Minst lika viktigt som att förbereda frågorna som ska ställas. Då är det extra viktigt att det finns en struktur i en arbetsintervju så utrymme ges att kunna lyssna på kandidatens svar och ev ställa relevanta följdfrågor.
×

Fyll i uppgifter nedan