Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Kravprofil

En kravprofil ska berätta vilken kompetens företaget söker för en specifik tjänst. Den är utgångspunkten igenom hela rekryteringsprocessen och ska säkerställa att rätt kompetens anställs. Därför ska en kravprofil innehålla de krav och önskemål som är relevanta för tjänsten.

Behovsanalys innan en kravspecifikation

Innan du ska ställa en kravprofil så behöver man utgå från ett behov. Det kan vara att en i personalen på företaget slutat och man behöver se över om rollen ska ersättas rakt av. Ett annat scenario kan vara att nya behov har uppkommit som ska ingå i rollen så kravprofilen behöver justeras. Ska man skapa en kravprofil till en ny tjänst så behöver man kartlägga vilka kompetenser som krävs, var i organisationen rollen ska sitta, mm. Oavsett anledning till att rekrytera till en tjänst så behöver man kartlägga behovet som finns.
En bra början är att fråga kollegorna till tjänsten som ska tillsättas vilka kompetenser de saknar, nya behov som uppstått, mm. Även om HR och chefer kan ha en tydlig bild så kan många glömma bort de närmaste kollegorna som oftast har ganska bra och specifika insikter vad som krävs för tjänsten.
När behovet är kartlagt är det dags att börja skriva kravprofilen.
bild sji

Varför ska man ha en kravprofil?

Anledningen till att man skapar en kravprofil är att organisationen ska vara överens över vilka kompetenser och behov som ska fyllas och att det finns en gemensam syn på vad tjänsten ska tillföra företaget. Organisationen ska vara överens vilka förväntningar som finns så att kravprofilen kan användas som underlag i rekryteringsprocessen. Det i sin tur genererar en enad front och kommunikationen blir mer tydlig oavsett vem som är inne i rekryteringsprocessen, så länge alla utgår ifrån samma kravprofil.

DSC03599-modified

Mall till en kravspecifikation 

Här finns det några bra delar till en mall att alltid inkludera i en kravprofil inom rekrytering. Nedan finns en lista som man kan utgå ifrån.

 

  • Vad innebär tjänsten
  • Vilka kompetenser / erfarenheter krävs för rollen?
  • Utbildning?
  • Systemkunskap?
  • Språk?
  • Omfattning & arbetstider?
  • Önskat tillträde?
  • Lön bör finnas med om det går
 
När en kravprofil ska skapas så är det lätt att tänka här och nu. Glöm inte att tänka långsiktigt och vilka behov som kommer uppstå framöver. Kanske ska företaget byta till ett annat system inom en snar framtid så man kommer behöva den kompetensen längre fram, då kan det vara läge att inkludera det i kravprofilen redan nu. 

 

Inspiration och insikter