Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Referenstagning

Referenstagning sker oftast i slutet av en rekryteringsprocess för att bekräfta eller dementera den uppfattning rekryteraren skapats sig under ansökningsprocessen, som t.ex vid en jobbintervju. Referenserna brukar vara tidigare kollegor eller chefer till kandidaten och feedbacken brukar samlas in genom frågor som ställs via telefon eller epost.

Frågor till referenstagning

 
Referenstagning kan vara en tidskrävande process så vanligtvis görs det på ett fåtal kandidater i slutet av en rekryteringsprocess. Syftet med en referenstagning blir då att validera en kandidats svar samt den bild som skapats av hen. Nedan finns bra exempel på frågor att ta upp vid en referenstagning:

 

  • Vilken relation har du till kandidaten?
  • Något anmärkningsvärt om närvaro / arbetstider?
  • Konflikthantering?
  • Kommunikationsförmåga?
  • Tänka sig arbeta med personen igen – om inte, varför?
  • Behov för att utvecklas vidare?
  • Hur upplever du kandidaten i jämförelse andra i nuvarande organisation?
  • Arbetsmoral?
 
Viktigt att tänka på är att ställa exakt samma frågor till alla referenser. Det kan vara enkelt att sväva iväg för mycket men försök att vara rak och tydlig i vilka frågor som ska besvaras.

 

Är en kollega bra som referens?

En kollega kan absolut vara en bra referens, minst lika bra som en chef. Men då är det viktigt att klargöra vilken typ av arbetsrelation referenspersonen har/har haft med kandidaten så frågorna kan anpassas.
Handlar det om en kandidat som är hyfsad ny i arbetslivet så går det även bra att ta en fotbollstränare, en lärare, mm – någon som kan ge exempel och svar på arbetsliknande eller motiveringssituationer där de egenskaper som eftersöks kan ha applicerats.
En referenstagning bör hållas kort och koncist, dra inte ut på tiden för mycket. Därav är det bra att skriva en tydlig mall med vilka frågor som ska ställa.
bild sm (1)

Läs mer här om varför du ska rekrytera utan CV.

 

Button-Las-blogg (155 × 56 px)

 

När ska man ta referenser?

Som vi nämnt ovan tar man generellt referenser i ett sista steg i en rekryteringsprocess.
Det är bra att ge de som ska vara referenser lite tid att förbereda sig, så synka gärna om en tid då samtalet ska äga rum så de kan sitta avskilt och hunnit tänka igenom sina svar innan referensfrågorna ska ställas.
Har kandidaterna lite eller ingen arbetslivserfarenhet kan det vara bra att ta referenser tidigare i en rekryteringsprocess, t.ex. vid en massrekrytering till dagligvaruhandeln. Där kanske personliga egenskaper väger tyngre än specifik erfarenhet. Så det är alltid bra att meddela kandidaterna när man kommer ta referenser i en rekryteringsprocess, är det tidigt eller sent, så kandidaten vet om när de kommer behöva förmedla sina referenser.
bild m

Inspiration och insikter