Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Schrems II

 

 

 

Higher byter till europeisk cloudlösning för att möta nya Schrems II direktivet gällande lagring av personuppgifter

 

Den 16 juli meddelade EU-domstolen en dom i det så kallade Schrems II-målet. Domen innebär att det har blivit olagligt att använda it-baserade tjänster som på något sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av regelverket kallat Privacy Shield.
 
Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield.
 
Enligt ett tidigare (numera ogiltigförklarat) beslut från EU-kommissionen har det varit tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.
 
Utifrån Schrems II-målet, fattade Higher under hösten 2020 beslutet att flytta hela sitt mobila rekryteringsverktyg till en europeisk cloudleverantör. Från och med 1 februari 2021 finns inte längre någon koppling till USA. Oavsett om man är kandidat och söker jobb via Higher eller om man är kund, skall man alltid känna sig trygg med att Higher följer GDPR och agerar ansvarsfullt i alla situationer. GDPR har blivit en så pass viktig fråga och tillsynsmyndigheterna har börjat agera tydligare på senare tid.
 

Inspiration och insikter