Skip to content
Blogg header HUBSPOT (1117 x 450 px) höger ambulans
HigherNovember 2023

Bemanningskris inom Ambulanssektorn - Lösningar som Higher kan Erbjuda

EU:s Dygnsvilaregler och dess Konsekvenser 

En förändring i regelverket om dygnsvila, initierad av EU, har resulterat i att en betydande del av ambulanspersonalen i Gällivare har sagt upp sig. Detta är något som DN skriver om i sin artikel här där ett flertal anställda uttrycker sin oro för framtiden inom sektorn. Denna förändring innebär att medarbetare inom kommuner och regioner måste ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Som en konsekvens har personalen i Gällivare, en kommun som sträcker sig över en enorm yta större än Blekinge och Skåne tillsammans, tvingats säga upp sig. Cirka 40 procent av ambulanspersonalen har valt att lämna sina befattningar. 

Higher: En Del av Lösningen 

I en tid då behovet av kvalificerad ambulanspersonal är akut, kan Higher erbjuda en innovativ lösning för att underlätta rekryteringsprocessen och locka kompetent personal till ambulanssektorn. Med Higher’s mobila rekryteringsverktyg kan ni effektivt nå presumtiva kandidater och säkerställa att ni har rätt kompetens för att fylla vakanta befattningar. 

Konsekvenserna av Uppsägningarna 

Dessa uppsägningar har dramatiska konsekvenser för Gällivare och dess omgivande områden. Ambulanserna i området har svårt att bemannas, vilket kan äventyra människors liv i nödsituationer. Dessutom har uppsägningarna skapat en akut brist på kompetent ambulanspersonal, vilket försvårar förmågan att snabbt reagera på medicinska kriser i ett område med stora geografiska avstånd. 

Higher: Effektivt Rekryteringsverktyg för Ambulanssektorn 

Higher’s mobila rekryteringsverktyg kan hjälpa ambulanssektorn att snabbt och effektivt rekrytera den kompetens som behövs. Potentiella kandidater kan enkelt söka jobb direkt i mobilen genom att svara på kompetensbaserade frågor, psykologiska tester och videopresentationer istället för traditionella CV och personliga brev. 

Lösningar på Kort och Lång Sikt 

För att hantera denna bemanningskris är det nödvändigt att söka lösningar på både kort och lång sikt. Att se över hur regelverket om dygnsvila påverkar ambulanssektorn och att hitta kompromisser som tar hänsyn till de specifika utmaningarna i glesbefolkade områden är avgörande. Samtidigt måste åtgärder vidtas för att locka och behålla kvalificerad personal inom ambulanssektorn, inklusive förbättrade arbetsvillkor och möjligheter till utbildning och utveckling. 

Er Partner i Rekrytering av Ambulanspersonal 

Higher är redo att samarbeta med ambulanssektorn för att lösa bemanningskrisen. Vi erbjuder en innovativ lösning för att effektivisera rekryteringsprocessen och attrahera kompetent personal till er verksamhet.  

Att Hantera Bemanningskrisen och Skydda Ambulanssjukvårdens Väsentlighet 

Ambulanssektorn är en viktig del av vårt sjukvårdssystem och dess personal spelar en avgörande roll i att rädda liv och tillhandahålla nödvändig vård. Bemanningskrisen som utlösts av de nya dygnsvilareglerna är en utmaning som måste tas på allvar. Genom att undersöka regelverket, skapa undantag och använda effektiva rekryteringsverktyg som Higher erbjuder, kan vi säkerställa att ingen lämnas utan hjälp i en kritisk situation. Vi uppmanar ambulanssektorn att kontakta oss och boka ett möte för att diskutera hur vi tillsammans kan lösa bemanningsutmaningarna och säkerställa bästa möjliga vård till våra medborgare. 

Revolutionera ambulanssektorns rekrytering med Higher! Lös den akuta bemanningskrisen och säkerställ livsviktig sjukvård. 

 

RELATERADE ARTIKLAR