Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Videorekrytering

Videorekrytering bygger på att video är ett självklart element i en ansökningsprocess för en kandidat. Det kan innebära att kandidaten spelar in en kort video av sig själv, svara på frågor i video eller att företaget som rekryterar använder sig av video i sin annonsering. Att använda sig av video istället för ett CV kan vara ett bra tips på att effektivisera en rekryteringsprocess.

Higher – Rekryteringsverktyg med video

I Highers rekryteringsverktyg  finns en modul tillägnad frågor som ska besvaras med video. Valet finns mellan 0-3 frågor där frågor ställs och kandidaten besvarar frågan genom en inspelad film. Här kan du till exempel ställa frågor om kandidaten, om deras erfarenhet, hur de skulle beskriva sig själva samt frågor kopplade till tjänsten.

 

 

Videopresentationer inom rekrytering

Det finns många fördelar med att använda video som en del av en presentation av en kandidat när de söker jobb. Att använda rörligt material redan i en ansökningsprocess gör att den som rekryterar direkt får en känsla för kandidaten innan man bestämmer sig för att kalla till en intervju. På så vis blir bilden av kandidaten mer komplett än om kandidaten endast ska skicka in ett CV och personligt brev. Vi är ju människor som ska jobba med människor, är det då inte konstigt att vi ska utgå från ett papper?

bild5 (1)

Filmad platsannons

Video kan även användas omvänt genom att företaget gör en s.k. filmad platsannons där de kan presentera arbetsplatsen, intervjuar med de närmaste kollegorna och ger en bild av hur det är att jobba hos just dem.
 
Därigenom gör video det möjligt för både kandidat och företag att kommunicera på ett helt nytt sätt och båda parter får en betydligt bättre uppfattning av varandra. När kunskapen om varandra är djupare så ökar det även träffsäkerheten i rekryteringen och att man hittar en kandidat som är benägen att stanna längre i företaget.
 
filmade knapp-png

 

bild6 (1)

Lyssna gärna på våra kunder hur de känner att använda sig utav video i sin rekrytering

kundcase knapp