Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Higher effektiviserade rekryteringen till Apoteas logistikcenter i Morgongåva

 ”Att gå igenom ansökningar med Higher sparar oss uppskattningsvis 80% i arbetstid jämfört med en CV-baserad process” säger Linnea Molla, rekryterare på Apotea. Läs mer om hur Higher effektiviserat rekryteringen till Apoteas logistikcenter i Morgongåva.
 

 

Nya krav på rekrytering

Linnea Molla anställdes på Apotea 2018. Hennes arbetsuppgifter består framförallt av att rekrytera till Apoteas logistikcenter i Morgongåva. Anläggningen är 38 000 kvm stor och från centret skickas cirka 1 miljon paket per månad. Det är Heby kommuns största arbetsgivare med sina 900 arbetstillfällen. I genomsnitt rekryteras omkring 150-300 medarbetare/år.
 
– Som mest tror jag att vi har rekryterat 400-500 personer under ett år, berättar Linnea.
 
Mängden rekryteringar innebär höga krav på en smidig rekryteringsprocess som kan hantera stora volymer av kandidater. När Linnea började jobba på Apotea upplevde hon att den CV-baserade metoden Apotea använde var trög och hade låg precision.
 
– Den passade inte vår verksamhet. Hit-raten var låg. Vi behövde dessutom ett högre tempo i rekryteringsprocessen, säger Linnea.
 

Skärmbild 2024-02-07 121827 (1)

 

Ökad hit-rate och sparad tid

Apotea beslöt sig för att tänka nytt och provade Highers CV-fria videobaserade system. Linnea anser att Higher effektiviserat rekryteringsprocessen väsentligt och pekar på ett antal faktorer:
 
– Det går smidigt att hantera kandidater. Flytta och tagga samt skriva kommentarer riktade till kollegor som deltar i rekryteringsarbetet. Det är enkelt att kommunicera i verktyget och vi slipper flera olika kommunikationsvägar. Att kunna skapa mallar för e-mail och sms till exempel är väldigt tacksamt. Det är användarvänligt både för rekryterare och sökande.
 
Linnea lyfter särskilt fram det videobaserade arbetssättet som hon menar ökat träffsäkerheten i rekryteringen. Videolösningen ger en bra bild av kandidaten direkt. Tidigare framträdde den bilden först vid intervjutillfället.
 
– Tack vare videolösningen har vi ökat hit-raten och sparar mycket tid.
 
Under pandemiåret 2020 uppstod ett stresstest vad gäller nyrekrytering för Apotea då e-handeln upplevde ett lika plötsligt som våldsamt uppsving i efterfrågan.
 
– Vi hade stor nytta av Higher 2020 då vi lyckades rekrytera omkring 200 medarbetare inom loppet av en månad för att möta efterfrågan.
 
 
 
”Att gå igenom ansökningar i Higher istället för i ett CV-baserat system sparar oss uppskattningsvis 80% i arbetstid.”
 
Linnea Molla
Rekryterare, Apotea

Boka Demo med oss så kan vi visa hur ni kan spara både tid och pengar med Higher.