Skip to content
Blogg header HUBSPOT (1117 x 450 px) höger stor
HigherNovember 2023

Employer branding börjar med att attrahera rätt kandidater

1. Tydlig kommunikation av företagets värderingar och kultur

För att attrahera kandidater som passar in i din företagskultur är det avgörande att kommunicera dina värderingar och företagets kultur på ett öppet och tydligt sätt. Använd dina webbsidor, sociala medier och andra kommunikationskanaler för att beskriva vad som gör ditt företag unikt och attraktivt som arbetsplats. Att formulera detta med hjälp av ord kan upplevas svårt och ett bra sätt att är därför att göra det med en film som visar arbetsplatsen och dess medarbetare på ett autentiskt och transparent sätt. 

2. Skapa en engagerande karriärsida

Din karriärsida är ofta den första kontaktpunkten mellan kandidater och ditt företag. Se till att den är informativ, användarvänlig och engagerande. Visa upp företagskulturen, berätta om karriärmöjligheter och låt tidigare och nuvarande anställda dela sina erfarenheter. Detta ger kandidater en djupare inblick i vad de kan förvänta sig. 

3. Aktiv närvaro på sociala medier

Använd sociala medier för att öka ditt företags synlighet och attrahera kandidater. Dela regelbundet innehåll som visar upp företagskulturen, medarbetarnas prestationer och företagsevenemang. Engagera med ditt nätverk och svara på frågor från potentiella kandidater för att skapa en positiv upplevelse. 

4. Medarbetarrekommendationer och storytelling

Dina nuvarande anställda är ofta ditt bästa verktyg för att attrahera nya talanger. Uppmuntra dina medarbetare att rekommendera kandidater som de tror skulle passa in i företagskulturen. Dela berättelser om framgångsrika medarbetare, företagets utveckling och dess påverkan på samhället. Genom storytelling kan du göra ditt företag mer mänskligt och attraktivt för potentiella kandidater. 

5. Etablera en bra rekryteringsprocess

En smidig och professionell rekryteringsprocess är en viktig del av employer branding. Kandidater som har en positiv upplevelse under rekryteringsprocessen är mer benägna att ha en positiv bild av ditt företag, även om de inte får jobbet. Ge feedback, var tydlig med förväntningarna och behandla alla kandidater med respekt. Med Higher som rekryteringsverktyg kan en stor del av arbetet automatiseras och på så sätt säkerställer ni en mer kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå att employer branding börjar med att skapa ett attraktivt första intryck. Genom att kommunicera dina värderingar, använda digitala plattformar effektivt, berätta berättelser, och etablera en bra rekryteringsprocess kan du öka ditt företags attraktionskraft och locka de bästa kandidaterna till din organisation. Employer branding är en kontinuerlig process som bygger på att skapa och underhålla ett positivt och sanningsenligt rykte som arbetsgivare. 

Skapa ett starkt Employer Brand med Higher och attrahera talanger som delar era värderingar.

 

RELATERADE ARTIKLAR