Skip to content
Blogg header HUBSPOT (1117 x 450 px) höger äldre
HigherNovember 2023

Kampen mot personalbrist inom äldreomsorgen – hur Higher gör skillnad

Personalbristen i äldreomsorgen – ett eskalerande problem

Med en åldrande befolkning i Sverige ökar behovet av äldreomsorg stadigt, men antalet personer i arbetsför ålder ökar i mycket mindre utsträckning. Detta har lett till en akut personalbrist inom äldreomsorgen, vilket i sin tur påverkar både vårdgivare och vårdtagare. 

Enligt en artikel och enkät utförd av KA svarade nästan 70% av de tillfrågade kommunerna att de lider av personalbrist inom äldreomsorgen. Övertidstimmar har mer än fördubblats sedan 2019, vilket är en direkt konsekvens av personalbristen. Kommunerna kämpar för att bemanna sina verksamheter och upprätthålla en acceptabel vårdkvalitet. 

Higher – fördomsfri och effektiv rekrytering

I en tid då det är nödvändigt att hitta innovativa lösningar för att hantera personalbristen, har Higher utvecklat ett verktyg som gör rekryteringsprocessen enklare och mer effektiv. Higher har skapat ett sätt att ansöka om jobb som är både snabbt och fördomsfritt. Istället för att kräva att kandidater skriver långa CV:n och personliga brev kan de nu genomföra hela ansökningsprocessen direkt från sina mobiler. Kandidater som inte uppfyller de angivna kriterierna avtackas automatiskt, vilket sparar tid för arbetsgivare och kandidater. 

Kompetensbaserad rekrytering med Higher 

Higher erbjuder kompetensbaserad rekrytering med skräddarsydda urvalsfrågor, personlighetstester och möjlighet för kandidater att svara på frågor genom videopresentationer. Denna metod ger arbetsgivare möjlighet att välja kandidater baserat på vad de kan och vill, snarare än deras bakgrund. Rekryteringsprocessen blir mer rättvis och effektiv. 

Higher i Praktiken – erfarenheter från Järfälla kommun

Järfälla kommun, som ofta behöver rekrytera vårdpersonal till sina olika enheter, har valt att använda Higher i sin rekryteringsprocess. De har upplevt en påtaglig förbättring i hur de kan attrahera och utvärdera kandidater. 

”Ett akut behov av att rekrytera kandidater till vård och omsorgssektorn tvingade oss att tänka utanför boxen. Vi genomförde en pilot med Higher, och resultatet var fantastiskt och hjälpte oss i rätt tid. Vi är glada att använda teknik som främjar mångfald och gör rekryteringen mer fördomsfri,” säger Evelina Rasinkangas och Helen Eshammar, Rekryteringssamordnare Socialförvaltningen i Järfälla Kommun. 

Spar tid och sänk onödiga trösklar 

Personalbrist inom äldreomsorgen är en brådskande och pågående utmaning. Higher har utvecklat en innovativ rekryteringsmetod som kan hjälpa kommuner och vårdgivare att hantera detta problem på ett mer effektivt och rättvist sätt. Genom att avlägsna onödiga hinder och låta kompetens och personlighet tala för sig själva, kan Higher bidra till att säkerställa en högkvalitativ vård för Sveriges äldre befolkning. 

Revolutionera äldreomsorgens rekrytering med Higher! Lös akut personalbrist, spara tid och säkra högkvalitativ vård.

RELATERADE ARTIKLAR