Skip to content
Rekryteringsverktyget-1-1

Higher byter till europeisk cloudlösning för att möta Schrems II

x1000w-you-x-ventures-BAanEbxe9No-unsplash

 
Den 16 juli meddelade EU-domstolen en dom i det så kallade Schrems II-målet. Domen innebär att det har blivit olagligt att använda it-baserade tjänster som på något sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av regelverket kallat Privacy Shield. 
 
Utifrån det fattade Higher under hösten 2020 beslutet att flytta hela sitt rekryteringsverktyg till en europeisk cloudleverantör. Från och med 1 februari 2021 finns inte längre någon koppling till USA. 
 
För oss är det av yttersta vikt att respektera och följa samtliga direktiv som kommer, säger Stefan Lidén, VD för Higher. ”Eftersom det rör lagring av personuppgifter och efterlevnad av GDPR fattade vi i styrelsen det tuffa beslutet att flytta hela vår lösning till en europeisk cloudleverantör. Det var en relativt stor och kostsam operation, men nu känns det som ett bra beslut, och när vi meddelade våra kunder om detta responderade ett flertal med positiva gensvar. Oavsett om man är kandidat och söker jobb via Higher eller om man är kund till oss, skall man alltid känna sig trygg med att vi följer GDPR och att vi agerar ansvarsfullt i alla situationer. GDPR har blivit en så pass viktig fråga och tillsynsmyndigheterna har börjat agera tydligare på senare tid” 
 
För mer information rörande domen hänvisar vi till VD, Stefan Lidén alt läs mer på den här länken.